Responsible Rescue -sitoumuksen saantikriteereitä on täsmennetty 2.5.2019 pidetyssä kokouksessa. Jatkossa kriteereiden täyttöedellytys on, että yhdistys tuo eläimiä Suomeen adoptoitavaksi. ARGOS ei tällä hetkellä harjoita adoptiotoimintaa, joten emme tältä osin täytä nyt tarkennettuja kriteerejä ja jäämme siksi pois RR-toiminnasta.

ARGOS jatkaa kuitenkin vastuullista toimintaa yhdessä paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa Kreikassa.